vi jobber med å få inn flere bilder

  • Bål kos på Texmona
  • Konfirmsjon 2016
  • Gudstjeneste
  • hagen
  • Ingngen
  • altaret
  • Kirkekaffe
  • Lovsang