Gudstjenester


Vi er en ganske liten menighet med ca 50 medlemmer i alderen 10 til 90 år.

Annenhver søndag feirer vi Gudstjeneste på Frikirka kl 1100 og utover. Vi har som regel kirkekaffe etter Gudstjenesten, der alle er invitert til et enkelt, lite måltid med mye sosialt fellesskap.

Ca èn gang hver måned feirer vi nattverdfellesskap i Gudstjenesten.

Våre Gudstjenester er «frie» i den forstand at vi ikke følger en ferdig oppsatt liturgi, men lar det være opp til planleggingsgruppene hvordan de vil organisere selve Gudstjenesten. Men noen fellesnevnere er allikevel lesing av tekster fra Bibelen, sang og lovsang, tale, frie vitnesbyrd, bønn og personlig forbønn. Målet for Gudstjenesten er at alle som kommer skal føle seg velkommen inn i et fellesskap der du blir sett og elsket av dine medmennesker, og der du får åndelig påfyll som du trenger i hverdagen.

Vi ønsker å formidle evangeliet om Jesus Kristus mest mulig klart og forståelig. Her treffer du folk som har det til felles med deg at de vil være venn med Jesus. Her kan du være innfor Gud akkurat som du er; ung eller gammel, stødig eller vaklende, i glede og i sorg, ved god helse eller plaget av sykdom. Alle er like velkommen!

Vi er så heldige å ha et svært oppegående lovsangsteam, som sørger for at det er forsangere og musikere til hver Gudstjeneste. Under lovsangene er det både «hands-up» og «hands-down»; Frihet, med andre ord. Jesus elsker deg akkurat som du er!

3-4 ganger i året har vi Familiegudstjeneste der Søndagsskolen står for et noe «løsere» og mere barnevennlig opplegg, der vi gjerne synger barnesanger og har dramafortelling i Gudstjenesten.

Hjertelig velkommen til Gudstjenestene våre!
Skuespill