Konfirmantarbeid

Trosopplæringen i Frikirken er en prosess som går gjennom hele livet. Det starter i søndagskolen, og blir det mest synlig i konfirmasjonen.

Hovedmålet for konfirmasjonsundervisningen er å få ungdommene til å kjenne Gud, og igjennom det starte å lære å kjenne seg selv. Vi fokuserer spesiellt på hovedpunktene i den kristen tro: Den treenige Gud, Bibel, bønn, misjon, samt andre viktige områder. Konfirmasjonsundervisningen  har en god balanse mellom undervisning, samtaler, lek og moro.

På grunn av at vi ikke har så stor konfirmantgruppe per år, har vi ofte samarbeid med andre menigheter i kommunen. Det er fint og praktiskt å samle ungdommene i en litt større gruppe, og det hjelper også konfirmantene å bli kjent med andre i sin aldersgruppe fra forskjellige menigheter. Hvert år drar vi på konfirmasjonsleir med konfirmantene.  Leiren er en fantastisk mulighet å bli kjent med konfirmanter rundt omkring i hele Nordland.

Konfirmasjon i Glomfjord Kulturhus 2016