Lovsang


Vi er lovsangsteamet i Meløy Nordre Frikirke !

Lovsang og musikk har en stor plass i våre gudstjenester og møter. I Meløy Nordre Frikirke er det alltid mye sang og musikk og lovsangsteamet er en stor del av dette. Hovedoppgaven til teamet er å lede menigheten i fellessang og inn i tilbedelsen av vår Herre og Far. Lovsang er med på å bane vei og føre Guds nærvær ned over oss som menighet, og over hver enkelt menneske.

Lovsangsteamet består primært av medlemmer fra Meløy Nordre Frikirke, men andre som ønsker å være en del av menigheten og fellseskapet er også velkommen!  

I Efeserne 1,4-6 står det "I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde…"

Tilbedelse er vår hensikt, vi er skapt av Gud for å tilbe han og være i en eviglang relasjon med han! Tilbedelse er en helhjertet respons på Guds kjærlighet og nåde !
lovsangsøvelse
lovsangsteamte