Eldsterådet

Øystein Johannes Finanger

Dag Helge Knudsen

Torleif Rommetveit

Ole Arvid Solheim

Diakoner

Jonny Simsø

Sissel Simsø

Marthe Finanger

Menighetsarbeider

Juho Koskela