Eldsterådet

Øystein Finanger

Dag Helge Knudsen

Torleif Rommetveit

Ole Solheim

Diakoner

Jonny Simsø

Sissel Simsø

Marthe Finanger

Menighetsarbeider

Juho Koskela