i love jesus

BØNNETJENESTE I MENIGHETEN

Når vi leser i Bibelen, ser vi at Jesus oppmuntrer oss til å be. Vi har stor tro på bønn!

I Frikirka har vi to bønnekrukker, en åpen krukke og en lukket krukke. I den åpne krukka kan vi legge lapper, der vi har skrevet ned behov som vi ønsker at menigheten skal være med på å be for. Det kan gjelde sykdom, store utfordringer i våre liv og ellers nød vi bærer på. I den lukkede krukka kan vi legge lapper med behov, som vi bare vil at Gud skal vite om. Begge krukkene er tatt med under forbønnsdelen i gudstjenesten vår.

I slutten av gudstjenesten er det også som regel mulighet til å komme fram og få personlig forbønn.

Hver mandag etter at vi har hatt gudstjeneste, er det bønnemøte i kirka. Da ber vi det som Gud minner oss om og behov som vi er kjent med. Da er det også naturlig å ha bønnekrukkene med. Der har også takk og lovprisning sin naturlige plass.

Påfølgende mandag er det Felles bønn for Meløy i vår kirke, på Sion eller på Templet. Menighetene har en måned hver de har ansvar for dette bønnemøtet. Da ber vi for behov i vår kommune. Vi ber for situasjonen til de eldre og pleietrengende, for skolene, barnehagene, for kommuneadministrasjonen og for politikerne. Vi ber om velsignelse for vår kjære kommune. Også der er lovsangen sentral.