Bedehustet på Korsnes

“Predikantmøte i Spildra frikirke 1946

Historisk tilbakeblikk

Historisk var Meløy Nordre Frikirke en del av Meløy Lutherske Frimenighet, som i 1949 ble delt i 2 menigheter, - i dag henholdsvis Meløy Søndre og Meløy Nordre menigheter av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Meløy Lutherske Frimenighet ble opprettet i 1891, og hadde sin bakgrunn i en vekkelsestid på Helgeland og i Salten på slutten av 1800- tallet.
Noen år før dette oppsto det som i dag heter Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Frikirken ble etablert som en reaksjon på statskirken, embets-styret i kirken, og manglende frihet for kristenfolket til forkynnelse og egen innflytelse på menighetslivet. De første Frikirkemenighetene oppsto på 1870- tallet i sørøst- Norge, - Moss menighet var den første.

Bevegelsen fikk også fotfeste i Nordland etter hvert, med utgangspunkt i Rana, Rødøy, Meløy og opp til Salten. Meløy Lutherske Frimenighet og har hele tiden vært en forholdsvis stor menighet med bred tilslutning, særlig i søndre Meløy. Etter hvert kom det til mange medlemmer også i nordre del av kommunen, og etter siste verdenskrig ble det naturlig å dele menigheten ut fra de geografiske forholdene.

Bedehuset på Korsnes ved Ørnes var bygd av lokale krefter på slutten av 1800- tallet, og Frikirken overtok dette i 1923. Etter at Meløy Nordre ble egen menighet i 1949 har bedehuset vært menighetens kirkebygg. Huset ble flyttet noe og fikk kjelleretasje på midten av 1950- tallet, og det er utført ombygginger og renoveringer på 1980- tallet og senere.

Mange nye medlemmer kom til i etterkrigstiden og etter etableringen av menigheten. Etterveksten har etter dette variert i perioder, og det totale medlemstallet har de siste tiårene ligget rundt 160, - av dem ca. 50- 60 med stemmerett (tidligere «fullt medlemskap»).