Søndagsskolen på Frikirka


Så og si hver søndag under Gudstjenesten har vi et eget opplegg for barna. Unntakene er når vi har Familiegudstjenester, der søndagsskolen er sterkt medvirkende i hele Gudstjenesten.

For tiden har vi to grupper som drives parallelt; ei jentegruppe med samtalebasert undervisningsopplegg, og ei guttegruppe der vi bruker Søndagsskolens opplegg som heter «Sprell Levende» og i tillegg bruker tid på fysiske aktiviteter som bueskyting, klatring, fisking og andre «speideraktiviteter». Barna er fra 4./5. klasse og opp mot konfirmasjonsalder.

I første del av Gudstjenesten er hele menigheten ilag, men etter ca 30 minutter går gruppene hver for seg med sine respektive ledere.

Ved behov vil vi organisere oss slik at yngre barn, fra 3-4-års alderen, kan få et tilbud.

Guttegruppen
Skidag