Ungdomsarbeid

I Meløy Nordre Frikirke tror vi at ungdommene er framtiden vår. Derfor vil vi fokusere på at menigheten skal være en plass der ungdommene føler seg trygge og hjemme!

Hovedfokuset vårt er ungdomskvelden som vi har hver fredag fra 19.30 til 23.00. Ungdommene får være sammen med hverandre, leke, høre musikk, spille, og først og fremst høre om Gud. Ungdomskveldene varierer mye, men hovedfokuset er alltid å være i lag med andre ungdommer med samme interesser, samt det å ha en trygg og koselig plass på fredager.

Vi samles på Korsnes hver fredag, og gleder oss over å ha et eget ungdomsrom som har blitt oppusset av ungdommene. Vi synes det er kjekt å ha en koselig plass å være i, bruke tid, og slappe av på etter skole- eller jobbuken. Vi har en hjemmekino med et flott lydanlegg som vi kan se film på. Vi prøver å ha filmkvelder fast et par ganger i løpet av sesongen.

Et annet viktig område for ungdomsarbeidet er ungdomskafeen i Glomfjord. Der driver vi en kafe på tirsdager kl. 18.30 i Glomfjord kulturhus, i samarbeid med to andre menigheter. Dette er et lavterskel tilbud, "en hangout»-plass" for ungdommene i Glomfjord som har hatt veldig god oppslutning.