Vil du være med i bibelgruppe?

Nå er vi startet opp igjen med bibelgruppe.
Vil du være med i bibelgruppe?

 

 

 

 

 

 

 

"Bibelgruppe", "husgruppe", "vekstgruppe" er ulike navn på det samme: ei mindre gruppe mennesker som samles mellom gudstjenestene. Denne bibelgruppa samles på Frikirka, rammen avtales i gruppa og skal ha lav 'terskel'.

Et vanlig opplegg kan være en samtale med utgangspunkt i tema fra siste gudstjeneste, en bok eller f.eks. en studieplan. Gruppa har et livsnært siktemål, og bruker en del av tiden til å samtale om hvordan vi har det, og til å be for og med hverandre. Og invitere Jesus Kristus inn i livene våre, i vår hverdag.

Vi inviterer svært gjerne nye mennesker til gruppesamlingen.
Ønsker du å være med i ett slikt fellesskap, kan du ta kontakt med lederen i gruppa, - se under:

Bibelgruppa møtes onsdager kl. 18:30 på Frikirka.
Gruppeleder er Dagrun Solheim tlf. 9089 5438.

Powered by Cornerstone