Vil du være med i en av våre cellegrupper?

Nå er vi startet opp igjen med cellegrupper. Vi følger selvfølgelig helsemyndighetenes smitteverntiltak.
Vil du være med i en av våre cellegrupper?

"Cellegruppe", "husgruppe", "vekstgruppe" er ulike navn på det samme: ei mindre gruppe mennesker som samles mellom gudstjenestene. Møtefrekvensen avtales i gruppa, - noen møtes ukentlig, noen annen hver uke. Gruppesamlingene er i hjemmene, rammen avtales i gruppa og skal ha lav 'terskel'.

Et vanlig opplegg kan være en samtale med utgangspunkt i tema fra siste gudstjeneste, eller f.eks. en studieplan. Gruppa har et livsnært siktemål, og bruker en del av tiden til å samtale om hvordan vi har det, og til å be for og med hverandre. Og invitere Jesus Kristus inn i livene våre, i vår hverdag.

Menigheten har nå 3 grupper i Ørnesområdet, hver med 8 - 12 medlemmer. Oppmøtet varierer fra gang til gang. Hvis gruppene vokser, kan det være aktuelt å utvide antallet grupper.

Vi inviterer svært gjerne nye mennesker til gruppesamlingene. Ønsker du å være med i våre fellesskap, kan du ta kontakt med lederne i gruppene, - se under:

 

Cellegruppe 1: Møtes hver onsdag kl. 19:30.
Gruppeleder er Dagrun Solheim tlf. 9089 5438.

Cellegruppe 2: Møtes annen hver søndag (ulike uketall) kl. 19:00.
Gruppeleder er Øystein Finanger tlf. 9590 75201.

Cellegruppe 3: Møtes annen hver onsdag (ulike uketall) kl. 17:30.
Gruppeleder er Lydia Linnea Pálsdóttir tlf. 4683 7782.

 

Powered by Cornerstone