Coronapandemien

Helsemyndighetene har lagt begrensninger på samlinger av mennesker i en periode for å begrense utbredelsen av alvorlig sykdom. Vi forholder oss til rådene som til enhver tid er gitt fra myndighetene.

Oppdatert pr. 1. juli 2020

Coronavirus forårsaker en til dels alvorlig sykdom hos mange (Covid-19) over hele verden. Som menneskehet har vi lite motstand mot dette viruset, og det antas at veldig mange vil bli syke. En del vil også komme til å dø av sykdommen.

Som en ansvarlig menighet må vi ta situasjonen på alvor, og følge de rådene og begrensningene våre eksperter og myndigheter har gitt oss. Dette strider sterkt mot forutsetningen for Guds rike - Jesu menighet. Bibelen gir oss et tydelig forbilde i den første menighet: "De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene." Og: "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede." (fra Acta 2:42, 46).
Menighetens natur er fellesskap, og for oss i Norge er dette en uønsket unntakssituasjon. Samtidig vet vi at mange kristne må leve med dette som en varig situasjon på grunn av andre trusler, fra myndigheter og annerledes troende. Vi håper og ber til Gud om at dette skal gå over, slik at vi kan samles igjen som før. Og påminnes om å be for alle som har et mindre håp om det samme. Samtidig kan vi takke Gud for at vi så langt har vært forskånet for alvorlig sykdom.

Pr. 1. juli er  situasjonen den at menigheten kan samles, forutsatt at antallet til stede er på et forsvarlig nivå i forhold til de gjeldende avstandskravene (men maks. 200 samtidig). Vi har en liten kirke, og vil ha vansker med å legge til rette for mer enn 40 personer i kirkerommet. Samtidig er det krav om å holde oversikt over hvem som er til stede (intern oversikt), i tilfelle det skulle oppstå en smittesituasjon og det er behov for å spore kilden eller varsle tilstedeværende. Men vi samles nå til gudstjeneste på disse vilkårene.

Vi hadde vår siste gudstjeneste før ferien den 28. juni. Neste gudstjeneste er satt opp til 23. august.

Inntil da: fortsatt god sommer til alle!

Powered by Cornerstone