Velkommen til menigheten vår!

Velkommen til menigheten vår!

Neste Gudstjeneste blir mest sansynlig den 24/1-2021 kl. 1100.
 

Vi tar fortsatt smittevernhensyn i forhold til Covid19.
Vi har ikke anledning til å være flere enn ca. 50 stk,
og som ansvarlig arrangør må vi føre liste over deltakere.

Vi følger retningslinjene med god håndhygiene,
spritin
g av felles berøringspunkter og
holder god avstand under arrangementene.

 

NATTVERD:

På grunn av Koronapandemien og smittevernhensyn,
kan vi for tiden ikke feire nattverd sammen på Frikirka. 

Men alle kan feire nattverd, på egen hånd, i sine egne hjem.
Da kan det jo være nyttig å vite at innstiftelsesordene for
nattverden er hentet fra 1. Kor. 11,
23b - 25.

Ellers er også Eldsterådet behjelpelig med å forrette nattverd hos de enkelte familiene i hjemmene; ta gjerne kontakt med Torleif, Ole, eller Dag-Helge.

Dag Helge Knudsen, Andakt, Drama
13/12-2020: Drama med Dag-Helge, Monica, Edel Gunn og Torleif og deretter deler Dag Helge Knudsen med oss i andakten om at: Tett ved sida mi går Jesus.
Hør her
Dagrun Solheim
15/11-2020: Dagrun Solheim talte over tema fra Joh. 6, 63-69: Guds verk i oss.
Hør her
Monica Sahl Rommetveit, Torleif Rommetveit, Andakt
1/11-2020: Torleif Rommetveit deler med oss i sin samtale med Monica Rommetveit fra Matteus 5, 1-11 og Johannes Åpenbaring 7, 9-17: En ny Himmel og en ny Jord.
Hør her
Dagrun Solheim, Gudstjeneste
18/10-2020: Dagrun Solheim talte over tema fra Rut 1,7-11, 1, 16-19a, 2, 8-11, 4, 13-17, 1. Sam. 18,1-4, Joh. 11, 1-5, Hebr. 13, 1-3, Kol. 3, 12-15: Vennskap.
Hør her
Powered by Cornerstone