Velkommen til menigheten vår!

Velkommen til menigheten vår!

Neste Gudstjeneste blir etter sommerferien den 22/8-2021 kl. 11.00.
Bønn, lovsang og tale. Enkel kirkekaffe.
Velkommen til Gudstjeneste!

- - - - - - - - - - - - - - -

Eldsterådet behjelpelig med å forrette nattverd
hos de enkelte familiene i hjemmene; ta gjerne kontakt med 
Dag-Helge Knudsen på 9229 7148 eller Torleif Rommetveit på 4813 0827.

Ole Arvid Solheim, Gudstjeneste
27/6-2021: Ole Arvid Solheim preiker fra Jes. 52, 4-10 over tema: Gud er presis.
Hør her
Dag-Helge Knudsen, Torleif Rommetveit, Andakt
13/6-2021: Andakt med Torleif Rommetveit og Dag-Helge Knudsen over tema: Håpet om herlighet. Rom. 8, 28-30.
Hør her
Monica Sahl Rommetveit, Andakt
18/4-2021: Monica Sahl Rommetveit deler med oss i sin andakt med tema: I Guds nærhet. Andakten tar utgangspunkt i andaktsboken: Jesus kaller på deg. Fil. 4, 6-7 og Hebr. 4, 16.
Hør her
Ole Arvid Solheim
4/4-2021: Ole Arvid Solheim preiker fra Matt. 28, 1-10 over tema: Oppstandelsen. For å se gudstjenesten, klikk nedenfor her:
Hør her
Powered by Cornerstone