Velkommen til menigheten vår!

Velkommen til menigheten vår!

Neste Gudstjeneste blir den 29. november kl. 11:00!
Nattverd, lovsang, tale og bønn.
Velkommen til Gudstjeneste!

Vi tar fortsatt smittevernhensyn i forhold til Covid19.
Vi har ikke anledning til å være flere enn ca. 50 stk,
og som ansvarlig arrangør må vi føre liste over deltakere.

Vi følger retningslinjene med god håndhygiene,
spritin
g av felles berøringspunkter og holder god avstand under arrangementene.

Dagrun Solheim
15/11-2020: Dagrun Solheim talte over tema fra Joh. 6, 63-69: Guds verk i oss.
Hør her
Monica Sahl Rommetveit, Torleif Rommetveit, Andakt
1/11-2020: Torleif Rommetveit deler med oss i sin samtale med Monica Rommetveit fra Matteus 5, 1-11 og Johannes Åpenbaring 7, 9-17: En ny Himmel og en ny Jord.
Hør her
Dagrun Solheim, Gudstjeneste
18/10-2020: Dagrun Solheim talte over tema fra Rut 1,7-11, 1, 16-19a, 2, 8-11, 4, 13-17, 1. Sam. 18,1-4, Joh. 11, 1-5, Hebr. 13, 1-3, Kol. 3, 12-15: Vennskap.
Hør her
Edel Gunn Knudsen, Gudstjeneste
4/10-2020: Edel Gunn Knudsen talte over tema fra Kol. 3,12-17: En del av noe større.
Hør her
Powered by Cornerstone