Velkommen til menigheten vår!

Velkommen til menigheten vår!

Hjertelig velkommen til Familiegudstjeneste 19.september kl 1100.
Tema: Jesus til barna. Markering av våre 4-5 åringer.
Drama, nattverd, lovsang og bønn. Kirkekaffe.
- - - - - - - - - - - - - - -
Eldsterådet behjelpelig med å forrette nattverd
hos de enkelte familiene i hjemmene; ta gjerne kontakt med 
Dag-Helge Knudsen på 9229 7148 eller Torleif Rommetveit på 4813 0827.

Dag-Helge Knudsen, Torleif Rommetveit, Andakt, Drama, Gudstjeneste
19/9-2021: Drama med Dag-Helge Knudsen og Torleif Rommetveit med flere samt andakt med Torleif Rommetveit over tema: Jesus og barna. Markus 10, 13-16.
Hør her
Dagrun Solheim, Andakt, Gudstjeneste
18/4-2021: Dagrun Solheim deler med oss i sin andakt fra Luk. 10, 38-42 over tema: Velg den gode del.
Hør her
Dag-Helge Knudsen, Gudstjeneste, Tale
22/8-2021: Dag Helge Knudsen taler fra Luk. 12, 41-48 over tema: Den trofaste tjener.
Hør her
Ole Arvid Solheim, Gudstjeneste, Tale
27/6-2021: Ole Arvid Solheim preiker fra Jes. 52, 4-10 over tema: Gud er presis.
Hør her
Powered by Cornerstone