Velkommen til menigheten vår!

Velkommen til menigheten vår!

Hurra, endelig kan vi samles til Gudstjeneste på Frikirka igjen. 

Sett av søndag 07.03 fra kl 11.00 til samling rundt Guds ord,
sang, nattverd og en hyggelig kirkekaffe.

Juho Pietari Koskela taler over temaet "Se på Jesus".

Dag Helge Knudsen, Andakt, Drama
13/12-2020: Drama med Dag-Helge, Monica, Edel Gunn og Torleif og deretter deler Dag Helge Knudsen med oss i andakten om at: Tett ved sida mi går Jesus.
Hør her
Dagrun Solheim
15/11-2020: Dagrun Solheim talte over tema fra Joh. 6, 63-69: Guds verk i oss.
Hør her
Monica Sahl Rommetveit, Torleif Rommetveit, Andakt
1/11-2020: Torleif Rommetveit deler med oss i sin samtale med Monica Rommetveit fra Matteus 5, 1-11 og Johannes Åpenbaring 7, 9-17: En ny Himmel og en ny Jord.
Hør her
Dagrun Solheim, Gudstjeneste
18/10-2020: Dagrun Solheim talte over tema fra Rut 1,7-11, 1, 16-19a, 2, 8-11, 4, 13-17, 1. Sam. 18,1-4, Joh. 11, 1-5, Hebr. 13, 1-3, Kol. 3, 12-15: Vennskap.
Hør her
Powered by Cornerstone