Velkommen til vårt menighetsfellesskap

Meløy Nordre Frikirke er en kristen menighet på Ørnes i Meløy kommune. Menigheten har sin kirke på Korsnes, nært Ørnes. Vi samles vanligvis til gudstjeneste annen hver søndag kl. 11:00, og ønsker deg hjertelig velkommen til å være sammen med oss.

Meløy Nordre Frikirke er en av Den Evangelisk Lutherske Frikirkes menigheter i Norge. Vi er oppimot 40 aktive medlemmer som regelmessig møtes til gudstjeneste i kirka på Korsnes. En del mennesker fra andre menigheter kommer ofte sammen med oss, og det setter vi pris på.

Menigheten består av ulike mennesker som ønsker å ha Jesus Kristus som konge og være en del av hans verdensvide rike på jord. Vi kjenner en særlig nærhet til alle som tror på Jesus, hans fødsel, liv, død og oppstandelse, Og vi tror at Jesus gjennom sin død og oppstandelse har satt oss i stand til å leve et liv i Guds verden, og i Guds lys.

Vi møtes normalt til gudstjeneste annen hver søndag, og feirer vanligvis nattverd én søndag i måneden. Vi pleier også å ha familiegudstjeneste et par ganger i semesteret. Gudstjenestene preges av felles lovsang og tilbedelse, lesninger fra Bibelen og preken/ undervisning. Vi har alltid muligheter for personlig forbønn, og vi har normalt en god samling med kirkekaffe i etterkant av gudstjenesten.

Velkommen til oss, og bli kjent med oss og våre aktiviteter!

Velkommen til vårt menighetsfellesskap
Powered by Cornerstone