Gudstjenester

Menigheten samles til gudstjeneste annen hver søndag,
til vanlig kirketid, kl. 11:00.

Vi har en fri gudstjenesteform, og opplegget kan variere litt etter hvem som har ansvaret. Men vi har alltid lesning av Bibelens ord sammen, forbønn for enkeltmennesker, menighet og samfunn, og lovprisning i sang og bønn. Preken/ undervisning over en tekst fra Bibelen er alltid ett hovedelement.
Vi har nattverdfellesskap vanligvis én gang i måneden, og vi deler nattverden tidlig i gudstjenesten slik at også barn skal kunne delta. Vi inviterer alle som er døpt og vil tro på den oppstandne Jesus Kristus til å delta i nattverdfellesskapet. Ønsker du ikke å gå til nattverd, er det selvsagt ingen plikt. Du er likevel velkommen som gudstjenestdeltaker.

En normal gudstjeneste hos oss varer ca. 1,5 time, og vi inviterer alltid til kirkekaffe og sosialt fellesskap i underetasjen etterpå.

Vanligvis har menigheten et par familiegudstjenester pr. semester, disse er litt kortere (1 time +), og har et opplegg tilpasset både barn og voksne.

Det er alltid mulighet for personlig forbønn for ulike behov i etterkant av gudstjenesten.

Powered by Cornerstone