Bønn - bønnemøter

Vi tror at Jesus lever. Og vi tror at vi kan påkalle den treenige Guds oppmerksomhet i lovprisning, takk og bønn. Vi kan kommunisere med Gud i alle situasjoner, men også i fellesskap.

Jesus sa til disiplene sine mens han gikk blant dem:

"Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere." Luk 11:9

Bønn er viktig i alle våre sammenhenger, privat, i våre gudstjenester, våre cellegrupper, og ellers når vi kommer sammen. Vi takker for nåden, våre liv, våre fellesskap, - og vi ber gjerne for og med de som kjemper med ulike livssituasjoner og sykdom.

Menigheten har et særlig bønnefellesskap annen hver tirsdag kveld (etter gudstjenestesøndag) kl. 19:00, i kirka på Korsnes.
(Se ellers Kalender: 'Menighetens bønnemøte').

Velkommen til å delta i bønn sammen med oss!

Bønn - bønnemøter
Powered by Cornerstone