Søndagsskole

Menigheten har en tid vært uten fast søndagsskole- arbeid,
fordi våre egne barn har vokst til og ut av søndagsskolealder.

Vi forsøker likevel å ha søndagsskole når vi har barn til det. 

Søndagsskolen er en del av gudstjenesten,
så ta veldig gjerne med barna til gudstjeneste.
Barna samles normalt etter lovsangen, og før preken/ undervisning.
Barn deltar i nattverdfellesskapet.

De siste årene har vi fulgt opplegget fra
Søndagsskoleforbundets "Sprell levende".

Søndagsskole

 

Powered by Cornerstone